IGF 
Igor Okraska
starszy mistrz
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
i.okraska2@student.uw.edu.pl

Projekt badawczo-organizacyjny