IGF


Marta Wacławczyk
 
dr inż. Marta Wacławczyk
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.37
+48 22 55 32 037
marta.waclawczyk@igf.fuw.edu.pl
 • Modelowanie turbulencji przyściennej
 • Analiza statystyczna przepływów turbulentnych
 • Metody funkcji gęstości prawdopodobieństwa i filtrowanej funkcji gęstości
 • Modelowanie turbulentnych przepływów wielofazowych
 • Metody grup Liego i ich zastosowanie w mechanice płynów

Wykształcenie

Zatrudnienie

 • 2000-2010 - pracownik naukowy w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • 2012-2015 - pracownik naukowy na Wydziale Budowy Maszyn na Politechnice w Darmstadt (Niemcy)
 • 09.2015-12.2015 – starszy specjalista w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • 2016 – 09.2018 -  adiunkt w IGF WF UW
 • od 09.2018 - starszy specjalista naukowo-techniczny

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

 • 08.2003-07.2004 Stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Grupa Hydromechaniki i Hydrauliki, Wydział Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt (TU Darmstadt) (Niemcy)
 • 03.2008-07.2009 Stypendium Alexandra von Humboldta - Katedra Mechaniki Płynów, Wydział Budowy Maszyn TU Darmstadt (Niemcy)
 • 12.2010-12.2011 Stypendium "Forschungsorientierte Gleichstellung und Gewinnung von Professorinnen" - TU Darmstadt (Niemcy)
 • 2005-2007 krótkie pobyty badawcze na Uniwersytecie La Rochelle (Francja) w ramach polsko-francuskiego programu wymiany naukowej Polonium

Popularyzacja nauki

 • wykłady z teorii żeglowania na kursach na żeglarza i sternika jachtowego w Yacht Klubie Polski w Gdyni
 • współpraca z Young Digital Planet SA - udział w przygotowaniu scenariuszy do lekcji multimedialnych z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Stopnie i tytuły

dr inż.

Promotor prac licencjackich i magisterskich

1. Daniel Ciesielski: LES simulations of turbulent jets (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej) 2006

2. Stefanie V. Kraheberger: Numerical Study of the Intermittency Region in Two-Fluid Turbulent Flow (TechnischeUniversität Darmstadt), 2014 (wspólnie z dr inż. Tomaszem Wacławczykiem)

3. Daniel Janocha: Lie symmetry analysis of the Hopf functional-differential equation for turbulence (Technische Universität Darmstadt), 2015 (wspólnie z prof. Martinem Oberlackiem)

4. Fatimata Ibrahima Diop: Numerical Simulations of Droplet Dispersion in a Prescribed Flow Model (African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Senegal), 2017

 

Stypendia

1. 08.2003-07.2004 Stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Grupa Hydromechaniki i Hydrauliki, Wydział Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt (TU Darmstadt) (Niemcy)

2. 03.2008-07.2009 Stypendium Alexandra von Humboldta - Katedra Mechaniki Płynów, Wydział Budowy Maszyn TU Darmstadt (Niemcy)

3. 12.2010-12.2011 Stypendium "Forschungsorientierte Gleichstellung und Gewinnung von Professorinnen" - TU Darmstadt (Niemcy)

4. 2005-2007 krótkie pobyty badawcze na Uniwersytecie La Rochelle (Francja) w ramach polsko-francuskiego programu wymiany naukowej Polonium

Projekt badawczy

Doktorzy

Magistrowie

Prace magisterskie

Prace licencjackie

Magisterska