IGFProjekt badawczy

Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii

Kierownik projektu:
dr inż. Marta Wacławczyk
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Okres realizacji:
24 września 2015 - 23 września 2019
dr inż. Marta Wacławczyk Kierownik projektu

-

Cofnij