IGF


Anna Pastuszczak
 
dr inż. Anna Pastuszczak
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.08
+48 22 55 32 008
anna.pastuszczak@igf.fuw.edu.pl

Nanooptyka, metamateriały, nanowarstwowe struktury plazmoniczne, obrazowanie nadrozdzielcze

Wykształcenie

 • Magister inżynier (2008). Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: fizyka techniczna, specjalność: inżynieria biomedyczna, specjalizacja: optyka. Tytuł pracy: "Właściwości ogniskujące płytki płasko-równoległej wykonanej z materiału o ujemnym wspołczynniku załamania".
 • Doktor nauk fizycznych (2014). Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki. Tytuł preacy: "Obrazowanie nadrozdzielcze za pomocą nanoukładów plazmonicznych". Promotor: dr hab. Rafał Kotyński.

Zatrudnienie

 • od 2015 r. do 2017 r. adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Optyki Informacyjnej)
 • 2018 r. specjalista naukowo-techniczny na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Optyki Informacyjnej)
 • od 2018 r. adiunkt (naukowy) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Optyki Informacyjnej)

Udział w konferencjach, zjazdach, szkołach, kursach

 • SPIE Metamaterials IV w Pradze Czeskiej, 2009 – prezentacja w formie plakatu
 • 11th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2009, São Miguel, Azory, Portugalia, 28 czerwca – 2 lipca 2009 – referat
 • Summer School on Plasmonics, 13-17 września 2009, Porquerolles, Francja – szkoła doktorancka
 • Metamaterials V (na Kongresie SPIE), Bruksela, 12-16 kwietnia 2010 – prezentacja w formie plakatu
 • University of Glasgow, 29 listopada – 12 grudnia 2010 – short term scientific mission w ramach akcji COST-MP0803 „Plasmonic Components and Devices”
 • 13th International Conference on Transparent Optical Networks, ICTON 2011, 26-30 czerwca 2011, Sztokholm
 • 6th International Summer School „New Frontiers in Optical Technologies”, 8-12 sierpnia 2011, Tampere – szkoła doktorancka
 • Micro- and Nano-photonic Materials and Devices, 16-18 stycznia 2012, Trydent, Włochy – prezentacja w formie plakatu
 • Metamaterials VIII (W ramach kongresu SPIE), Praga, 15-18 kwietnia 2013 – przedstawienie referatu

Dydaktyka

 • Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna
 • Pracownia technik pomiarowych w manotechnologii dla studentów II roku Inżynierii Nanostruktur

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny