IGFProjekt badawczy

Obrazowanie nadrozdzielcze za pomocą nanoukładów plazmonicznych

Kierownik projektu:
dr hab. Rafał Kotyński
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Promotorski
Okres realizacji:
11 czerwca 2011 - 12 grudnia 2013
-

Cofnij