IGFSeminarium Zakładu Fotoniki

Koordynator: dr hab. Rafał Kasztelanic

Seminarium poświęcone jest prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie optyki światłowodowej, optyki strukturyzowanej, mikro-optyki i optofluidyki. Obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak: wszelkie rodzaje światłowodów i ich zastosowania, efekty nieliniowe w światłowodach, światłowody wypełnione gazami i cieczami oraz obrazowanie w medycynie i biologii.

BIEŻĄCE SEMINARIA


Kształtowanie nieliniowości w nanostrukturalnych materiałach szklano-diamentowych.

8 grudnia 2022, ul. Pasteura 5, sala 1.03

dr Grzegorz Stępniewski