IGFSeminarium fotoniki

Koordynatorzy: dr hab. Tomasz Antosiewicz, dr Tomasz Stefaniuk

Seminaria obejmują szeroki zakres problemów z plazmoniki (np. metapowierzchnie i kształtowanie dyspersji powierzchniowych fal plazmonowo-polarytonowych w metalo-dielektrycznych nanostrukturach) i fotoniki (np. światłowody fotoniczne i mikrostrukturalne) oraz zastosowań plazmoniki w fotowoltaice, czujnikach plazmonicznych oraz liniowych i nieliniowych materiałach funkcjonalnych.
Seminaria są wygłaszane przez zaproszonych doktorantów i pracowników UW, PW, oraz okazjonalnie przez gości zagranicznych.

BIEŻĄCE SEMINARIA


Obrazowanie multispektralne w zakresie podczerwieni

8 grudnia 2022, ul. Pasteura 5, sala 1.03

mgr Rafał Stojek