IGFSTUDIA


Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii, I stopień

Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii (ESOOiO) to czteroletnie studia I stopnia o profilu praktycznym i jednocześnie pierwsze studia licencjackie w Polsce zaprojektowane zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO), których ukończenie prowadzi do zdobycia pełnych kwalifikacji zarówno optyka okularowego jak i optometrysty. Studia są samodzielnym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji

Geofizyka, II stopień

Geofizyka to specjalność na kierunku Fizyka prowadzonym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Są to dwuletnie studia II stopnia. Instytut Geofizyki jest jedyną jednostką naukowo – dydaktyczną w skali kraju mającą wieloletnie doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu fizyki atmosfery, fizyki Ziemi i planet oraz fizyki środowiska.

Więcej informacji

Fotonika, II stopień

Fotonika to specjalność na kierunku Fizyka prowadzonym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Są to dwuletnie studia II stopnia, których celem jest kształcenie fizyków w dziedzinie optyki kryształów fotonicznych, optyki dyfrakcyjnej i plazmoniki z wykorzystaniem aparatu matematycznego i metodyki optyki informacyjnej. Specjalność ma charakter stosowany.

Więcej informacji

Studia doktoranckie, III stopień

Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są czteroletnie Studia Doktoranckie w formie studiów stacjonarnych. Studia doktoranckie są studiami indywidualnymi, odbywają się według ramowego programu studiów pod kierunkiem opiekuna naukowego. Każdy z samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Geofizyki może sprawować opiekę nad doktorantem, a realizowane w ramach studiów prace doktorskie mają bezpośredni związek z tematyką badań realizowaną w Instytucie.

Więcej informacji

DZIAŁANIA


Badania, kampanie pomiarowe, naukowe wizyty i wymiany, w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, z udziałem studentów i pracowników naszego Instytutu.

Więcej informacji