IGFSeminarium fizyki atmosfery

Koordynator: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Seminarium poświęcone jest prezentacji najnowszych osiągnięć z dziedziny fizyki atmosfery, meteorologii, klimatologii i oceanologii. Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje:

  • dynamikę atmosfery,
  • mikrofizykę i dynamikę chmur,
  • aerozole atmosferyczne,
  • promieniowanie w atmosferze,
  • pogodę i klimat,
  • modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych.

Prelegentami seminariów są pracownicy i doktoranci Zakładu Fizyki Atmosfery w Instytucie Geofizyki oraz innych krajowych i zagranicznych instytutów naukowych zajmujących się problemami związanymi z badaniem atmosfery.

Seminaria prowadzone są w języku angielskim.

BIEŻĄCE SEMINARIA


Ultra fast measurements of temperature at Methane-to-go-Poland campaign

9 grudnia 2022, ul. Pasteura 5, B4.58 (NEW LOCATION) and online via ZOOM

mgr inż. Stanisław Król

How to model the evolution of the polluted PBL? - Exploring a new approach.

20 stycznia 2023, ul. Pasteura 5, B4.58 (NEW LOCATION) and online via ZOOM

mgr inż. Grzegorz Florczyk