IGFGrupa badawcza

Mikrofizyka chmur

Zakład Fizyki Atmosfery

Lider grupy badawczej:


Badamy mikrofizyczne i dynamiczne własności chmur konwekcyjnych w szeroki zakresie skal przestrzennych i czasowych: od procesów zachodzących w skali pojedynczych cząstek aerozoli i kropelek chmurowych (aktywacja, wzrost kondensacyjny oraz w wyniku zderzeń i zlepiania cząstek) do procesów zachodzących w skali całej chmury. Rozwijamy i wykorzystujemy Lagranżowski Model Chmurowy, w którym przepływ w skali chmury obliczany metodą dużych wirów (LES - Larrge-Eddy Simulation) jest połączony z lagranżowskim opisem cząstek chmurowych.

Rozwijamy oprogramowanie służące do modelowania numerycznego chmur:

libmpdata++ - bilbioteka służąca do rozwiązywania uogólnionego równania ruchu
https://github.com/igfuw/libmpdataxx/

libcloudph++ - biblioteka służacą do modelowania  mikrofizyki chmur
https://github.com/igfuw/libcloudphxx/wiki

UWLCM - model LES oparty o libmpdata++ i libcloudph++
https://github.com/igfuw/UWLCM

Projekt badawczy

prof. dr hab. Hanna Pawłowska
dr Gustavo Abade
dr Piotr Dziekan
dr Valerian Jewtoukoff
mgr inż. Daniel Albuquerque
mgr inż. Piotr Żmijewski

Współpracownicy

prof. dr hab. Wojciech Grabowski - National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA
prof. dr Piotr Smolarkiewicz - National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA
dr Shin-ichiro Shima - University of Hyogo, Kobe, Japan

dr Maciej Waruszewski
dr Sylwester Arabas
dr Anna Jaruga