IGF


Piotr Dziekan
 
dr Piotr Dziekan
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.28
+48 22 55 32 028
pdziekan@igf.fuw.edu.pl
https://github.com/pdziekan
 • modelowanie mikrofizyki chmur metodami Lagranżowskimi
 • modelowanie chmur metodą Large Eddy Simulation
 • wpływ gigantycznych aerozoli na powstawanie deszczu
 • fluktuacje we wzroście kropli chmurowych poprzez koalescencję
 • zrównoleglone symulacje komputerowe na klastrach obliczeniowych
 • wykorzystanie kart graficznych do symulacji komputerowych

 

Zatrudnienie

 • od 2015 adiunkt w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki UW

Wykształcenie

 • 2010 - 2014 łączone studia doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej PAN i na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu
 • 2004 - 2010 studia magisterskie na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej

 

Stypendia

 • 2011 - 2014 stypendium rządu francuskiego "BGF doctorate en cotutelle"
 • 2010 - 2014 stypendium FNP "Międzynarodowe Projekty Doktoranckie"

 

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

 • 2010 - 2014 łącznie 14 miesięcy na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu

Nagrody

 • 2013, 2014 nagrody w konkursie "Młodzi badacze IChF PAN"
 • 2013 nagroda za najlepszą publikację naukową roku w IChF PAN

 

Projekt badawczy