IGF


Piotr Żmijewski
 
mgr inż. Piotr Żmijewski
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.24
+48 22 55 32 024
p.zmijewski2@fuw.edu.pl

Projekt badawczy