IGFCzłonkowie RS-Lab laureatami konkursu AGORA Aerosol Training Course

W dniach 5-23 czerwca 2023 doktorant Afwan Hafiz oraz magistrantka Zuzanna Rykowska, realizujący prace pod kierunkiem prof. Iwony Stachlewskiej w Remote-Sensing Laboratory Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wzięli udział szkoleniu AGORA Aerosol Training Course w ramach tzw. Trans-National Access projektu Komisji Europejskiej ATMO-ACCESS Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities.

Kwalifikacja odbyła się drogą konkursu otwartego w którym uczestniczyło ponad 100 kandydatów z całego świata. Finalnie zakwalifikowano jedynie 20 laureatów. Celem kursu była charakterystyka aerozoli atmosferycznych z użyciem technik in-situ i zdalnych, w ramach hybrydowego szkolenia. Szkolenie odbywało się w formie stacjonarnej w Andaluzyjskim Globalnym Obserwatorium Atmosfery AGORA Uniwersytetu w Granadzie w Hiszpanii, które objęło wizytę na położonej w górach stacji Sierra Nevada oraz praktyczną naukę na nowatorskich przyrządach aerozolowych. Szkolenie było połączone z zajęciami zdalnymi tydzień przed (2 dni) i tydzień po kursie (5 dni). Interaktywne wykłady stacjonarne (5 dni) dodatkowo dostarczyły podstawową wiedzę w zakresie zaawansowanych technik pomiaru właściwości aerozoli, obejmujących instrumenty in situ, teledetekcję i przyrządy laboratoryjne. Podczas praktycznych zajęć uczestnicy poznali działania kilku rodzajów nefelometrów, metody CRDS (Cavity Ring-Down Spectometry). Nie zabrakło również zaprezentowania lidarów oraz fotometru słonecznego, wraz z pozostałymi przyrządami na platformie obserwacyjnej, znajdującej się na dachu Instituto Interuniversitario De Investigación Del Sistema Tierra En Andalucía (IISTA)

Szkolenie zakończyło się prezentacjami grupowych projektów. Grupa „Lambda Team”, której członkiem był Afwan Hafiz, skupiła się na kompleksowej charakterystyce 4D cząstek aerozolu atmosferycznego, podczas epizodu występowania pyłu znad Sahary, przy użyciu synergii pomiarów lidaru ramanowskiego EARLINET i fotometru słonecznego AERONET na stacji w Granadzie, analiz synoptycznych i obliczeń trajektorii wstecznych modelem HYSPLIT. Zespołem „Lambda Team” kierowali Juan Antonio Bravo-Aranda i Sol Fernández-Carvelo. Zuzanna Rykowska wraz z członkami grupy „Gamma Team”, której opiekunami byli Francisco Navas-Guzmán oraz Jesús Abril-Gago, pracowali nad metodologiami użycia naziemnej teledetekcji pasywnej (fotometry) i aktywnej (ceilometry), jako informacji do modelu inwersji z użyciem algorytmu GRASP na stacjach pomiarowych w kilkunastu lokalizacjach oraz prognoz modelu BSC Dust Forecast (Barcelone Supercomputing Centre) i modelu NAAPS (NRL/Monterey), jak również narzędzia wizualizacji danych satelitarnych EOSDIS World-View (NASA) do monitowania na skalę kontynentalną intruzji pyłu znad Sahary nad Europę.

Po zaakceptowaniu projektów uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.


Opublikowano dnia - 12 lipca 2023 12:00
Ostatnia zmiana - 17 lipca 2023 13:18
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-Członkowie RS-Lab laureatami konkursu AGORA Aerosol Training Course