IGFObserwacje z platformy Laboratorium Transferu Radiacyjnego

Stacja Meteo

W Laboratorium Transferu Radiacyjnego (LTR) prowadzimy pomiary własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli atmosferycznych oraz chmur, jak również składowych strumieni radiacyjnych i strumieni ciepła na powierzchni ziemi. Poniżej przedstawione są bieżące obserwacje prowadzone z platformy.

Platforma znajduje się na dachu budynku Wydziału Fizyki UW, przy ul. Pasteura 5 w Warszawie. Na platformie zainstalowane są instrumenty pomiarowe, w skład których wchodzą m.in.: przyrządy optyczne, radiometryczne, odbiornik danych satelitarnych, czerpnia powietrza oraz stacja meteorologiczna. Pomiary przekazywane są na bieżąco do bazy danych, a następnie opracowywane w laboratorium.

Wykresy są aktualizowane co 10 min, filmy co 60 min. 
Odświeżenie strony następuje  automatycznie.

Lokalizacja platformy LTR 52°12'40.7"N 20°58'58.1"E

Stacja meteorologiczna
WXT510

Laserowy deszczomierz
OTT Parsivel2

Pyrgeometr
CGR3

Pyranometer
CMP22

Szczegóły : Laboratorium Transferu Radiacyjnego

Widok nieba 24 h/7 (live)

Zainstalowane na platformie pomiarowej kamery rejestrują w trybie ciągłym widok nieba w kierunkach czterech stron świata, w czasie UTC. Czas lokalny w Polsce, to odpowiednio: w okresie zimowym UTC+01:00 (CET), a w okresie letnim UTC+02:00 (CEST). Dane są zapisywane i archiwizowane w laboratorium (LTR). 

Widok nieba 24 h/7

Zainstalowane na platformie pomiarowej kamery wykonują również zdjęcia nieba w kierunkach czterech stron świata, w czasie UTC. Czas lokalny w Polsce, to odpowiednio: w okresie zimowym UTC+01:00 (CET), a w okresie letnim UTC+02:00 (CEST). Dane są zapisywane i archiwizowane w laboratorium (LTR).

Widok nieboskłonu 360°

Na platformie pomiarowej zainstalowana jest również kamera z szerokokątnym obiektywem, rejestrująca na bieżąco widok całego nieba. Dane gromadzone przez tę kamerę służą przede wszystkim do określania stopnia zachmurzenia w ciągu dnia i nocy.

Temperatura powietrza i ciśnienie atmosferyczne

Średnie minutowe wartości temperatury w °C oraz ciśnienie atmosferyczne w hPa, mierzone przy użyciu stacji meteorologicznej WXT520, zainstalowanej na platformie pomiarowej LTR. Linie szare oznaczają przebiegi dzienne temperatury powietrza, zarejestrowane w tym samym dniu w kolejnych latach od 2008 roku. Ciśnienie atmosferyczne zostało zredukowane do powierzchni morza.

Wilgotność względna powietrza oraz ciśnienie pary wodnej

Średnie minutowe wartości wilgotności względnej powietrza w % oraz ciśnienia pary wodnej w hPa, mierzone przy użyciu stacji meteorologicznej WXT520, zainstalowanej na platformie pomiarowej LTR.

Opady atmosferyczne

Natężenie opadu w mm/h oraz dobowa suma opadu w mm liczona od godzinny 00:00 UTC, mierzone przy użyciu disdrometru, zainstalowanego na platformie pomiarowej LTR. Disdrometr rejestruje za pomocą laserowego licznika wielkość i prędkość opadania kropel deszczu oraz innych cząstek, wchodzących w skład opadów atmosferycznych.

Kierunek i prędkość wiatru

Średnie minutowe wartości prędkości wiatru w m/s oraz kierunku wiatru w zakresie 0-360°, mierzone przy użyciu czujnika ultradźwiękowego wchodzącego w skład stacji meteorologicznej WXT520, zainstalowanego na platformie pomiarowej LTR.

Promieniowanie krótko i długofalowe

Średnie minutowe wartości strumienia promieniowania krótkofalowego oraz długofalowego w W/m2, docierającego do powierzchni ziemi. Promieniowanie krótkofalowe i długofalowe jest mierzone odpowiednio przez pyranometr CM22 oraz pyrgeometr CNR4, zainstalowane na platformie pomiarowej LTR. Promieniowanie krótkofalowe, czyli promieniowanie słoneczne, zawiera składową rozproszoną (ciągła linia zielona) i składową całkowitą (ciągła linia niebieska). Przerywane linie niebieska i zielona oznaczają z kolei promieniowanie całkowite i rozproszone uzyskane przy użyciu modelu transferu promieniowania dla bezchmurnego nieba.


(C) 2020 UW, FUW, IGF