IGFBieżące wydarzenia

Archiwum wydarzeń

  Wydarzenia
Obrazowanie multispektralne w zakresie podczerwieni

Obrazowanie multispektralne w zakresie podczerwieni

mgr Rafał Stojek

Zakład Optyki Informacyjnej, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW

Seminarium fotoniki
8 grudnia 2022 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Kształtowanie nieliniowości w nanostrukturalnych materiałach szklano-diamentowych.

Kształtowanie nieliniowości w nanostrukturalnych materiałach szklano-diamentowych.

dr Grzegorz Stępniewski

Zakład Fotoniki Instytutu Geofizyki FUW

Seminarium Zakładu Fotoniki
8 grudnia 2022 14:00
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Ultra fast measurements of temperature at Methane-to-go-Poland campaign

Ultra fast measurements of temperature at Methane-to-go-Poland campaign

mgr inż. Stanisław Król

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Seminarium fizyki atmosfery
9 grudnia 2022 13:15
ul. Pasteura 5, B4.58 (NEW LOCATION) and online via ZOOM

How to model the evolution of the polluted PBL? - Exploring a new approach.

How to model the evolution of the polluted PBL? - Exploring a new approach.

mgr inż. Grzegorz Florczyk

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Seminarium fizyki atmosfery
20 stycznia 2023 13:15
ul. Pasteura 5, B4.58 (NEW LOCATION) and online via ZOOM

Własności optyczne i mikrofizyczne aerozolu atmosferycznego pochodzącego ze spalania biomasy pozyskiwane na podstawie obserwacji lidarowych w Warszawie

Własności optyczne i mikrofizyczne aerozolu atmosferycznego pochodzącego ze spalania biomasy pozyskiwane na podstawie obserwacji lidarowych w Warszawie

mgr Łucja Janicka

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Obrona rozprawy doktorskiej
3 lutego 2023 13:00
ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter