IGFBieżące wydarzenia

Archiwum wydarzeń

  Wydarzenia
Bezpośrednie pomiary wywołanych strumieniem powietrza odkształceń rogówki

Bezpośrednie pomiary wywołanych strumieniem powietrza odkształceń rogówki

Dr Karol Karnowski

Physical Optics and Biophotonics Group, ICHF PAN

Seminarium nauk o widzeniu
13 grudnia 2023 13:15
ul. Pasteura 5, B2.08a

New method for characterizing soliton pulses in fiber lasers

New method for characterizing soliton pulses in fiber lasers

Luming Zhao

Huazhong University of Science and Technology

Seminarium Zakładu Fotoniki
14 grudnia 2023 13:00
ul. Pasteura 5, sala 1.03

The optical properties of the atmosphere impact on CO2 exchange between the wetland ecosystem and the atmosphere

The optical properties of the atmosphere impact on CO2 exchange between the wetland ecosystem and the atmosphere

dr hab. Bogdan Chojnicki

Laboratory of Bioclimatology, Poznan University of Life Sciences

Seminarium fizyki atmosfery
15 grudnia 2023 13:15
ONLY online via ZOOM

On the way to quantum ampere and quantum kilogram

On the way to quantum ampere and quantum kilogram

prof. dr hab. Tomasz Dietl

Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda

Wykład otwarty
18 grudnia 2023 11:00
ul. Pasteura 5, sala 0.06

A unified model for turbulence, convection and clouds for the CliMA Earth System Model

A unified model for turbulence, convection and clouds for the CliMA Earth System Model

dr Anna Jaruga

Climat Modeling Alliance (CLiMA)/ Caltech, USA

Seminarium fizyki atmosfery
12 stycznia 2024 13:15
ul. Pasteura 5, B4.58 and online via ZOOM