IGFResearch project

Badania oddziaływań miedzy atmosfera a oceanem oraz parametryzacji chmur na potrzeby rozwoju globalnych modeli mezoskalowych w NRL Monterey

Project leader:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Funding institution:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realization period:
Feb. 10, 2010 - Feb. 11, 2014
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Project leader
prof. dr hab. Krzysztof Haman Investigator
mgr Marta Kopeć Investigator
dr inż. Wojciech Kumala Investigator

Wsparcie projektu pt. "Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey"


Back