IGFResearch project

AEROPAN Synergetic aerosol remote sensing of Pandora within ACTRIS

Project leader:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Funding institution:
Narodowe Centrum Nauki
Realization period:
Aug. 1, 2022 - July 31, 2026
dr hab. Iwona S. Stachlewska Project leader
mgr Emeka Ugboma Principal investigator
dr Łucja Janicka Task leader
dr Dominika Szczepanik Task leader
dr Camilla Borges Kassar Investigator
dr Rayonil Gomes Carneiro Investigator

Cel projektu AeroPan jest dwojaki. Po pierwsze, bardziej techniczne prace będą dotyczyły rozszerzenia zakresu pomiarowego spektrometru Pandora z obecnych gazów śladowych na możliwości teledetekcji aerozoli. Po drugie, poprzez połączenie zaadaptowanego spektrometru Pandora, z fotometrem słonecznym, lidarem i zestawem kamer, nowe spojrzenie i badania nad pionowym i poziomym rozkładem właściwości aerozolu, takich jak grubość optyczna aerozolu, wykładnik Angstroma czy albedo pojedynczego rozpraszania, pozyskane zostaną zarówno w środowisku alpejskim, jak i na Nizinie Mazowieckiej.
Pierwszym celem projektu jest nowatorskie wyznaczanie optycznych i mikrofizycznych właściwości aerozolu za pomocą spektrometru Pandora, z wykorzystaniem pomiarów promieniowania nieba jako danych wejściowych dla ugruntowanych algorytmów operacyjnych w istniejącej fotometrycznej sieci aerozoli. Drugim celem jest odzyskiwanie informacji o wielkości i właściwości aerozolu w odniesieniu do warstwy granicznej atmosfery i wolnej troposfery.

Kampania Insbruck, UMO-2021/03/Y/ST10/00206


Back