IGFSeminarium fizyki atmosfery

Wpływ zanieczyszczeń na głęboką dynamikę konwekcyjną

Jan Kowalski

UW, FUW, IGF

 

15 grudnia 2017 13:15, on-line, Zoom teleconference

Wpływ zanieczyszczeń na głęboką dynamikę konwekcyjną nadal jest tematem kontrowersyjnym. Twierdzono, że pobudzanie konwekcyjne, czyli wzrost prędkości prądu wstępnego w zanieczyszczonym środowisku, pochodzi ze zwiększonego utajonego ogrzewania, gdy duże ilości wody w stanie ciekłym zamarzają po przetransportowaniu przez poziom zamarzania przez prądy konwekcyjne. Zdarzało się to już wtedy, gdy koalescencja kolizji została stłumiona w dolnych partiach zanieczyszczonych głębokich chmur konwekcyjnych w wyniku wysokich stężeń i zmniejszonych rozmiarów kropel.

Tytuł dokumentu dołączony do wydarzenia nr 1 - Slajdy do prezentacji

Dokument zawierający pakiet sladów do przentacji można pobrać z repozytorium DropBox


Tytuł dokumentu dołączonego do wydarzenia nr 2 - Opis eksperymentów badawczych

Test.txt (4 B) Uploaded: 9 grudnia 2020 20:42

To jest opis dokumentu udostępnionego po prezentacji. Zawiera opis eksperymentów badawczych opracowanych na potzreby realizowanego projektu badawczego. To jest opis dokumentu udostępnionego po prezentacji. Zawiera opis eksperymentów badawczych opracowanych na potzreby realizowanego projektu badawczego. To jest opis dokumentu udostępnionego po prezentacji. Zawiera opis eksperymentów badawczych opracowanych na potzreby realizowanego projektu badawczego.

 


Tytuł dokumentu dołączonego do wydarzenia nr 3 - Zestawienie wyników badań

Autor: Jan Kowalski
Test-Zestawinie_wyników_badań.txt (40 B) Uploaded: 9 grudnia 2020 20:52

To jest opis dokumentu udostępnionego po prezentacji. Zawiera zestawnie kluczowych wyników badań.


Tytuł dokumentu dołączonego do wydarzenia nr 4 - Artykuł opublikowany po zakończeniu badań

Artykuł opublikowany po zakończeniu badań
Artykuł można pobrać z repozytorium artykułów - Wpływ zanieczyszczeń na głęboką dynamikę konwekcyjną Jan Kowalski


Artykuł opublikowany po zakończeniu badań
Artykuł można pobrać z repozytorium artykułów - Wpływ zanieczyszczeń na głęboką dynamikę konwekcyjną Jan KowalskiBieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne