IGFObrona rozprawy doktorskiej

Wpływ wieloskalowego sprzężenia elektromagnetycznego na właściwości układu antena- reaktor

Krzysztof Czajkowski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

21 listopada 2022 09:15, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Promotor: dr hab. Tomasz Antosiewicz, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

dr hab. inż. Witold Jacak (Politechnika Wrocławska);
prof. dr Niels Asger Mortensen (University of Southern Denmark);
dr hab. Andriy E. Serebryannikov (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: język angielski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/krzysztof-czajkowski.html


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne