IGFDefense of doctoral thesis

Impact of multiscale electromagnetic coupling on the properties of antenna-reactor complexes

Krzysztof Czajkowski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

Nov. 21, 2022, 9:15 a.m., ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Dissertation supervisor: dr hab. Tomasz Antosiewicz, prof. ucz. (University of Warsaw)

Reviewers:

dr hab. inż. Witold Jacak (Wroclaw University of Science and Technology);
prof. dr Niels Asger Mortensen (University of Southern Denmark);
dr hab. Andriy E. Serebryannikov (Adam Mickiewicz University, Poznań);

Scientific discipline: Physical Sciences

Language of the defence: English

The text of the dissertation and the reviews are available here: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/krzysztof-czajkowski.html


Current events
Archive events