IGFObrona rozprawy doktorskiej

Własności turbulencji w sprzężonych i rozsprzężonych morskich warstwach granicznych atmosfery zwieńczonych stratocumulusem

mgr Jakub Nowak

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

20 maja 2022 12:00, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału Fizyki UW

Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Lech Łobocki (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN)

dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMiGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: język polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty- udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo- o-szkolnictwie-wyzszym/rada-naukowa-dyscypliny-nauki-fizyczne.html

Odpowiedzi na pytania w recenzjach - pdf

Autor: mgr Jakub Nowak
answer.pdf (1 MiB) Uploaded: 20 maja 2022 08:06


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne