IGFDefense of doctoral thesis

Własności turbulencji w sprzężonych i rozsprzężonych morskich warstwach granicznych atmosfery zwieńczonych stratocumulusem

mgr Jakub Nowak

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

May 20, 2022, noon, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału Fizyki UW

Odpowiedzi na pytania w recenzjach - pdf

Author: mgr Jakub Nowak
answer.pdf (1 MiB) Uploaded: May 20, 2022, 8:06 a.m.


Current events
Archive events