IGFWydarzenie

Warsztaty „Technologie Fotoniczne”

Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

 

25 września 2023 09:00

Narodowe Laboratorium Technologii Fotonicznych i Kwantowych serdecznie zaprasza  do Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej w dniach 25-26 września 2023 roku, gdzie odbywać się będą warsztaty naukowe, dotyczące Laboratoriów Technologii Fotonicznych.

W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną możliwości zbudowanych stanowisk badawczych wraz z ofertą usług dla naukowców i przemysłu. Omówione zostaną takie zagadnienia jak:

– projektowanie, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów standardowych i specjalnych wykonanych ze szkieł krzemionkowych i miękkich,
– spektroskopia z wykorzystaniem grzebieni częstotliwości optycznych,
– spektroskopia w zakresie spektralnym THz,
– podstawy i możliwości technik pomiarowych OCT i pompa sonda,
– obrazowanie optyczne – podstawy, rozwiązania techniczne i możliwości,
– wytwarzanie mikro i nanostruktur z wykorzystaniem technologii laserowych i litograficznych,
– możliwości zastosowań nanostruktur w fotonice.

Szczegółowy program warsztatów zostanie opublikowany na stronie wydarzenia.

Rejestracja na warsztaty jest otwarta do 10 września.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne