IGFResearch project

Mikrodynamika chmur

Project leader:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Funding institution:
Narodowe Centrum Nauki, MAESTRO
Realization period:
Aug. 28, 2013 - Aug. 27, 2019
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Project leader
mgr Anna Górska Investigator
mgr Katarzyna Karpińska Investigator
dr inż. Wojciech Kumala Investigator
dr Yongfeng Ma Investigator
dr Jakub Nowak Investigator
dr Jesper G. Pedersen Investigator

Słowa kluczowe:

fizyka chmur, turbulencja, wciaganie masy, mieszanie jednorodne i niejednorodne


Back