IGFProject

Mikrodynamika chmur

Project type: Research project
Realization period: Aug. 28, 2013 - Aug. 27, 2019

Funding institution /
Source of financing
Comment Contract
Narodowe Centrum Nauki
MAESTRO
- -
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Project leader
mgr Katarzyna Karpińska Investigator
dr Jakub Nowak Investigator
dr Yongfeng Ma Investigator
dr inż. Wojciech Kumala Investigator
mgr Anna Górska Investigator
dr Jesper G. Pedersen Investigator

Słowa kluczowe:

fizyka chmur, turbulencja, wciaganie masy, mieszanie jednorodne i niejednorodne


Back