IGFCurrent events

Events archive

  Events
Obrazowanie multispektralne w zakresie podczerwieni

Multispectral IR imaging

mgr Rafał Stojek

Zakład Optyki Informacyjnej, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW

Photonics Seminar
Dec. 8, 2022, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Kształtowanie nieliniowości w nanostrukturalnych materiałach szklano-diamentowych.

Kształtowanie nieliniowości w nanostrukturalnych materiałach szklano-diamentowych.

dr Grzegorz Stępniewski

Zakład Fotoniki Instytutu Geofizyki FUW

Photonics Department - seminar
Dec. 8, 2022, 2 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Ultra fast measurements of temperature at Methane-to-go-Poland campaign

Ultra fast measurements of temperature at Methane-to-go-Poland campaign

mgr inż. Stanisław Król

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Atmospheric physics seminar
Dec. 9, 2022, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, B4.58 (NEW LOCATION) and online via ZOOM

How to model the evolution of the polluted PBL? - Exploring a new approach.

How to model the evolution of the polluted PBL? - Exploring a new approach.

mgr inż. Grzegorz Florczyk

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Atmospheric physics seminar
Jan. 20, 2023, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, B4.58 (NEW LOCATION) and online via ZOOM

Własności optyczne i mikrofizyczne aerozolu atmosferycznego pochodzącego ze spalania biomasy pozyskiwane na podstawie obserwacji lidarowych w Warszawie

mgr Łucja Janicka

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Defense of doctoral thesis
Feb. 3, 2023, 1 p.m.
ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter