IGFArchiwum wydarzeń

Bieżące wydarzenia

FILTR
-
  Wydarzenia
Obiektywne i nieinwazyjne metody oceny filmu łzowego we wczesnej diagnostyce zespołu suchego oka

Obiektywne i nieinwazyjne metody oceny filmu łzowego we wczesnej diagnostyce zespołu suchego oka

dr Izabela Garaszczuk

Zespół Optyki Widzenia, Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Seminarium nauk o widzeniu
18 maja 2022 13:15
ul. Pasteura 5, sala B2.08a

Daytime convective development over land: the role of surface forcing

Daytime convective development over land: the role of surface forcing

prof. dr hab. Wojciech W. Grabowski

National Center for Atmospheric Research (NCAR)

Seminarium fizyki atmosfery
13 maja 2022 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

Inverse Fourier spectrometer for measuring the temporal envelope of single photon pulses

Inverse Fourier spectrometer for measuring the temporal envelope of single photon pulses

mgr Ali Golestani Shishvan

Zakład Optyki Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Seminarium fotoniki
12 maja 2022 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Metody oceny gałki ocznej w badaniach przedklinicznych

Metody oceny gałki ocznej w badaniach przedklinicznych

Mgr Martyna Sekuła

Wydział Fizyki UW/IMDiK PAN

Seminarium nauk o widzeniu
11 maja 2022 13:15
ul. Pasteura 5, sala B2.08a

Science in space. Summary of major scientific research activities

Science in space. Summary of major scientific research activities

Rafał Grabiański, Urania - Postępy Astronomii

Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda FUW

Wykład otwarty
9 maja 2022 16:30
on-line,

Immersion freezing: singular vs. time-dependent models

Immersion freezing: singular vs. time-dependent models

dr Sylwester Arabas

University of Illinois at Urbana-Champaign & Jagiellonian University

Seminarium fizyki atmosfery
22 kwietnia 2022 13:15
online via ZOOM

Photo-induced charge carrier dynamics in semiconducting systems

Photo-induced charge carrier dynamics in semiconducting systems

dr hab. Renata Solarska

Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych, CeNT

Seminarium fotoniki
21 kwietnia 2022 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Quantum-effect-based nanosensing and imaging: novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic applications

Quantum-effect-based nanosensing and imaging: novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic applications

dr Adam Filipkowski

Zakład Fotoniki Instytut Geofizyki FUW

Seminarium fotoniki
7 kwietnia 2022 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Efficient optical computing with exciton-polaritons

Efficient optical computing with exciton-polaritons

prof. Michał Matuszewski

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Wykład otwarty
4 kwietnia 2022 16:30
on-line,

On the fractal reconstruction of velocity and scalar fields in turbulent flow

On the fractal reconstruction of velocity and scalar fields in turbulent flow

dr inż. Marta Wacławczyk

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Seminarium fizyki atmosfery
1 kwietnia 2022 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

Copper-zinc oxides for PEC hydrogen production

Copper-zinc oxides for PEC hydrogen production

dr Linh Trinh

grupa dr hab. Renaty Solarskiej CeNT (Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych)

Seminarium fotoniki
31 marca 2022 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02

Official launch: COP26 Knowledge for Glasgow

Official launch: COP26 Knowledge for Glasgow

COP26 Presidency and UK's Science and Innovation Network

United Nations Climate Change

Wydarzenie
30 marca 2022 14:30
on-line,

The role of tropical waves in the genesis of tropical cyclone Seroja

The role of tropical waves in the genesis of tropical cyclone Seroja

mgr Beata Latos

Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk

Seminarium fizyki atmosfery
25 marca 2022 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

Light-matter coupling in coupled optical microcavities

Light-matter coupling in coupled optical microcavities

dr hab. Jan Suffczyński

Wydział Fizyki UW

Seminarium fotoniki
24 marca 2022 12:15
ul. Pasteura 5, 1.03

Czy uderzy w nas asteroida?

Czy uderzy w nas asteroida?

dr Anna Łosiak

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Wykład otwarty
21 marca 2022 18:00
on-line, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

Contactless optical hygrometry in turbulent Leipzig Aerosol Cloud Interaction Simulator (LACIS-T)

Contactless optical hygrometry in turbulent Leipzig Aerosol Cloud Interaction Simulator (LACIS-T)

mgr Robert Grosz

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Seminarium fizyki atmosfery
18 marca 2022 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

Kontrola dyspersji w metamateriałach hiperbolicznych

Kontrola dyspersji w metamateriałach hiperbolicznych

dr Bartosz Janaszek

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej

Seminarium fotoniki
17 marca 2022 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02

Potencjały wzrokowe wykorzystywane w BCI

Potencjały wzrokowe wykorzystywane w BCI

Mgr Marian Dovgialo

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Seminarium nauk o widzeniu
16 marca 2022 13:15
ul. Pasteura 5,

Quantum atom optics using pair correlation measurements

Quantum atom optics using pair correlation measurements

prof. Chris Westbrook

Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda FUW

Wykład otwarty
14 marca 2022 16:30
on-line,

Micro-Metamaterial Antenna using the PANDA Ring Circuit

Micro-Metamaterial Antenna using the PANDA Ring Circuit

mgr Edward Arumona

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Seminarium fotoniki
10 marca 2022 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.03