IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Zmiany klimatu Ameryki Północnej i Europy, ich wpływ na ziemski strumień cieplny i określenie geoterm litosfery

dr Jacek Majorowicz

Department of Physics, University of Alberta, Canada

 

20 października 2017 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Zmiany klimatu w skali dziesiątków lat, dziesiątek tysięcy i setek tysięcy lat, i wynikające stąd zmiany temperatury z głębokością sięgają od metrów do kilometrów w głąb skorupy ziemskiej. Wpływają one na zmiany ziemskiego strumienia cieplnego z głębokością. Określenia strumienia cieplnego z pomiarów temperatury i określenia przewodności cieplnej pochodzą z otworów wiertniczych, z głębokości od setek do tysięcy metrów. Mapy strumienia cieplnego muszą być skorygowane ze względu na zmiany poprawki paleoklimatycznej z głębokością. Jednocześnie metody inwersji pozwalają na odtworzenie zmian temperatury na powierzchni Ziemi w przeszłości w oparciu o pomiary temperatury z głębokością. Dane takich inwersji dla Ameryki Północnej i Europy wskazują na ocieplenie powierzchni związane z epoką industrialną i nakładającym się sygnałem (transient) ocieplenia postglacjalnego. Wyliczone geotermy dla litosfery zalezą od prawidłowego określenia wgłębnego strumienia cieplnego poniżej głębokości wpływu zmian glacialno-interglacialnych. Poprzednie szacunki oparte na strumieniu cieplnym z płytkich otworów w wielu rejonach poza głębokimi basenami osadowymi były niedoszacowane, a głębokości termicznej granicy LAB (lithosphere-asthenosphere boundary) przeszacowane.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne