IGFSeminarium nauk o widzeniu

Żaluzje słoneczne w oku człowieka

dr hab. Wojciech Grudziński

Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

 

19 stycznia 2022 13:15, ul. Pasteura 5, sala B2.08a


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne