IGFXIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Wydział Chemii UMK w Toruniu

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

20 września 2021 09:00, Wydział Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMK w Toruniu. Tegoroczna konferencja odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w terminie 20-22.09.2021 roku.

Spotkanie będzie miało na celu prezentację wyników prac naukowych, wymianę myśli i problemów badawczych oraz możliwość nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy Młodymi Uczonymi reprezentującymi Uczelnie Wyższe z całej Polski.

Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji wyników swoich prac w formie komunikatu ustnego, bądź posteru, w trzech panelach tematycznych:
1) Nauki chemiczne,
2) Nauki biologiczne i medyczne,
3) Nauki fizyczne i techniczne.

Ważne terminy:

01.02.2021 – Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania streszczeń
15.05.2021 – Rozpoczęcie zapisów na warsztaty i szkolenia dot. popularyzacji nauki (decyduje kolejność zgłoszeń)
10.05.2021 – Zakończenie rejestracji i przyjmowania abstraktów
15.05.2021 – Końcowy termin potwierdzenia formy prezentacji uczestnikom, którzy zgłosili abstrakt(y) (decyduje kolejność zgłoszeń)
15.05.2021 – Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
31.05.2021 – Informacja o programie obrad w sekcjach
20.09.2021 – Rozpoczęcie XIV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego
22.09.2021 – Zakończenie XIV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego

Więcej informacji na stronie konferencji:https://ksd.umk.pl/pages/main_page/

 


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne