IGFObrona rozprawy doktorskiej

Wieloskładnikowe szkła krzemianowe z wysoką zawartością tlenków metali ciężkich do zastosowań fotonicznych

mgr Jarosław Cimek

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

20 kwietnia 2018 11:00, ul. Pasteura 5, sala Rady Wydziału - 0.22c

Promotor: dr hab. Ryszard Buczyński (IGF, WF, UW).

Promotor pomocniczy: dr hab. Ryszard Stępień (ITME).

Recenzenci: prof. dr hab. Dominik Dorosz (Akademia Górniczo-Hutnicza); dr hab. inż. Mateusz Śmietana (Politechnika Warszawska).

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne