IGFSeminarium fotoniki

Wielokrotne rozpraszanie światła w dwuwymiarowych macierzach nanocząstek

mgr Krzysztof Czajkowski

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

 

3 grudnia 2020 12:15, on-line

Zjawisko wielokrotnego rozpraszania światła sprawia, że odpowiedź optyczna macierzy nanocząstek różni się od prostej sumy odpowiedzi optycznych poszczególnych nanocząstek tworzących daną macierz. Ponadto, prowadzi ono do zależności między rozmieszczeniem nanocząstek, a obserwowaną odpowiedzią optyczną, którą trudno modelować metodami takimi jak metoda różnic skończonych czy metoda elementów skończonych. W ramach niniejszego seminarium przedstawię analityczny model właściwości optycznych losowych macierzy nanocząstek w przybliżeniu dipolowym oraz wynikające z niego implikacje dla zastosowań tych macierzy. Następnie, opowiem o niedawno opracowanych rozszerzeniach tego modelu umożliwiających wyznaczanie właściwości optycznych dla szerokiej klasy macierzy losowych (m.in. macierzy z niejednorością rozmiaru, macierzy umieszczonych na dielektrycznym podkładzie). W końcowym fragmencie seminarium przedstawię przyszłe prospekty modelowania macierzy nanocząstek ważnych z punktu widzenia zastosowań: macierzy kwaziperiodycznych (tzw. metapowierzchni) oraz macierzy zawierających elementy chiralne.

 

https://us02web.zoom.us/j/83791171520?pwd=WDNiaHZ4UkpRZnFwdlU1OVFnMk5Tdz09

Meeting ID: 837 9117 1520

Passcode:  145674


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne