IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Widoczność komety na nocnym niebie w czasie jej wybuchu w zależności od stopnia zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem

dr Marcin Wesołowski

Uniwersytet Rzeszowski

 

17 listopada 2017 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

W ciągu ostatnich lat problem zanieczyszczenia nieba nocnego sztucznym światłem stał się kluczowym dla całej ludzkości. Negatywny wpływ tego stanu rzeczy jest bardzo uciążliwy dla ludzi, zwierząt, roślin a nawet całych populacji. Zakłócenie zegara biologicznego wpływa na wiele procesów fizjologicznych w organizmach żywych. Może powodować dolegliwości, takie jak depresja, bezsenność, choroby układu krążenia, a nawet niektóre typy nowotworów. Powyższe fakty sprawiają, że kwestia zanieczyszczenia świetlnego nocnego nieba stanowi ważny i nowy temat badań nie tylko dla astronomów, ale także dla biologów, lekarzy i ekologów. Ponadto, szczególnie negatywny wpływ ma w obserwacje astronomiczne prowadzone przez profesjonalnych badaczy jak i przez amatorów. Nocne niebo zanieczyszczone sztucznym światłem sprawia, że obserwacje słabych ciał astronomicznych są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Szczególnym rodzajem takich słabych ciał niebieskich są komety. Czasami jednak komety przejawiają bardzo duże, nagłe wzrost jasności, które określa się mianem wybuchów kometarnych. W czasie wybuchu istnieje możliwość rejestrowania komet, które są normalnie obiektami o małej jasności. Podczas referatu zostaną omówione warunki obserwowalności komet podczas ich wybuchów jasności w związku z zanieczyszczeniem nieba nocnego sztucznym światłem. Przeprowadzone obliczenia numeryczne zostały wykonane dla hipotetycznej komety należącego do rodziny Jowisza.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne