IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Weryfikacja prędkości sejsmicznych fal P pod granicą Moho – Polska Centralna, profil LUMP

dr inż. Monika Dec, dr Marcin Polkowski, dr hab. Tomasz Janik, dr hab. inż. Krystyna Stec, prof. Marek Grad

 

1 grudnia 2017 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Sejsmiczne badania obszaru Polski prowadzone przez wiele lat koncentrowały się głównie na skorupie ziemskiej. W tej prezentacji przedstawiamy weryfikację prędkości fal P w górnym płaszczu Ziemi (uppermost mantle) na podstawie rejestracji wstrząsu w rejonie kopalni „Janina” na Górnym Śląsku wykonanych na profilu LUMP w Polsce północnej, w przedziale odległości 300-500 km.

 

Afiliacja:

  1. dr inż. Monika Dec - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
  2. dr Marcin Polkowski - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  3. dr hab. Tomasz Janik - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
  4. dr hab. inż. Krystyna Stec - Główny Instytut Górnictwa, Katowice
  5. prof. Marek Grad - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne