IGFObrona rozprawy doktorskiej

Światłowody nanostrukturyzowane ze swobodnie kształtowanym rozkładem współczynnika załamania

Damian Michalik

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

25 lipca 2023 12:00, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Promotor: dr hab. Rafał Kasztelanic (Uniwersytet Warszawski);

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Alicja Anuszkiewicz (Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki)

Recenzenci:

prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);

prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk (Politechnika Wrocławska);

prof. dr hab. inż. Tomasz R. Woliński (Politechnika Warszawska)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: język polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/damian-michalik.html


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne