IGFObrona rozprawy doktorskiej

Segregacja germanu i telluru w nanowarstwach metali plazmonicznych

mgr Arkadiusz Ciesielski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

9 grudnia 2020 10:00, on-line

Promotor:
prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Promotor pomocniczy:
dr Tomasz Stefaniuk

Recenzenci:
prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny (Politechnika Śląska)

Dyscyplina naukowa:
nauki fizyczne

Język obrony: polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. póz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://www.fuw.edu.pl/obronyrozpraw-doktorskich.html.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: sekretariat.lGF@fuw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 09:00 w dniu 23 listopada 2020 r. do godz. 16:00 w dniu 4 grudnia 2020 r.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne