IGFSeminarium fizyki atmosfery

Satelitarne badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego - SEVIRI AOD

dr Olga Zawadzka

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

11 stycznia 2019 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14

Przedstawione zostaną wyniki prac poświęconych rozwijaniu, testowaniu i optymalizacji prototypu algorytmu służącego do wyznaczania grubości optycznej aerozolu na podstawie danych satelitarnych pochodzących z detektora SEVIRI, umieszczonego na satelicie geostacjonarnym MSG. Pierwotna wersja algorytmu została przystosowana dla obszaru 3 krajów poza Polską, tj. Norwegii, Czech i Rumunii. Wykonana została również adaptacja i implementacja algorytmów dla każdego z krajów do działania on-line w trybie quasi-rzeczywistym. Uzyskane w efekcie tych prac regionalne mapy własności optycznych aerozolu są wykorzystywane przez inne grupy badawcze, m.in. do prognozowania jakości powietrza.
Prezentowane prace przeprowadzone zostały w ramach międzynarodowego projektu Satellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality (SAMIRA) finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne