IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Rzeki i jeziora Tytana – perspektywa po zakończeniu misji Cassini

dr Piotr Witek

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa

 

13 kwietnia 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Misja sondy kosmicznej Cassini zakończyła się we wrześniu 2017 roku. W seminarium dokonam podsumowania obserwacji związanych z cyklem obiegu węglowodorów, oraz symulacji tych procesów. Opowiem też, do jakich wniosków doszedłem na podstawie symulacji przeprowadzonych w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Geofizyki FUW.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne