IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Rodziny planetoid

prof. Jacek Leliwa-Kopystyński; dr Ireneusz Włodarczyk

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW; Obserwatorium Astronomiczne, Chorzów

 

20 kwietnia 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Ze zbioru prawie 500.000 numerowanych planetoid wybrano kilka rodzin (Asteroid Family, AF), z których każda zawiera ~104 obiektów. Do zbioru Asteroid Family Members (AFMs) dopasowywano parametry założonego rozkładu. Rozkład ekstrapolowano w stronę małych ciał, poza zakres obserwowalnych planetoid. Wyznaczano rozmiar i masę tej planetoidy, która w wyniku rozbicia uderzeniowego była dla powstałej rodziny ciałem pierwotnym (Parent Body, PB). Przeprowadzono oszacowania dotyczące energii impaktora, który wytworzył AF


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne