IGFSeminarium Zakładu Fotoniki

Redukcja wyższych rzędów ugięcia dyfrakcyjnego w odtworzeniach próbkowanych hologramów Fouriera

mgr Joanna Starobrat

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

 

19 października 2023 14:00, ul. Pasteura 5, Sala 1.03

W odtworzeniach hologramów Fouriera wyświetlanych na ciekłokrystalicznych przestrzennych modulatorach światła (LCoS SLM) obecne są powielenia żądanego obrazu. Prezentowane wyniki dowodzą, że redukcja widoczności tych powieleń jest możliwa poprzez zmianę struktury pikseli, np. poprzez użycie masek apodyzacyjnych czy ulosowienie położeń pikseli.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne