IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Przepływy rzeczne w zmiennych warunkach środowiskowych. Problem detekcji zmian uwarunkowań przepływu w korycie rzecznym

dr Emilia Karamuz

Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

 

23 marca 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Badania nad zmiennością przepływów rzecznych należą do podstawowych zagadnień współczesnej hydrologii. Istotną kwestię związaną z tym problemem stanowi detekcja zmian uwarunkowań przepływu rzecznego i wskazanie potencjalnych czynników generujących zmiany. Istnieją trzy podstawowe czynniki wpływające na zmienność przepływu rzecznego: czynniki klimatyczne, czynniki związane z użytkowaniem terenu doliny zalewowej oraz czynniki związane z budowlami hydrotechnicznymi posadowionymi w korycie rzecznym. Podstawową trudność w badaniu zmian reżimu rzecznego stanowi odseparowanie różnych przyczyn tych zmian. Skomplikowana natura oddziaływań  pomiędzy czynnikami kształtującymi przepływ w korycie rzecznym sprawia, iż jednoznaczne wskazanie determinanty odpowiedzialnej za modyfikacje reżimu przepływu jest bardzo trudne. Podejmowane do tej pory badania w tym zakresie wskazują na potrzebę szukania nowych podejść i rozwiązań.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne