IGFSeminarium fotoniki

Przełączalne i chiralne nanomateriały plazmonowe zbudowane z ciekłokrystalicznych nanocząstek

dr Wiktor Lewandowski

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 

24 października 2019 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.02


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne