IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Program LABWA2015 i jego wykorzystanie do określenia położenia LAB lub innych właściwości litosfery

dr hab. Leszek Czechowski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW

 

15 czerwca 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Granica litosfery i astenosfery (LAB) to dolna granica litosfery, więc jest ważną granicą tektoniczną. Omawiany pakiet LABWA2015 jest opracowany do prostych obliczeń pozycji LAB. Zakłada się w nim stan izostatyczny i wykorzystuje dane grawitacyjne oraz dane topograficzne. Jednak program zapewnia lepsze wyniki, jeśli wykorzystywane są dodatkowe dane geofizyczne, np. dane sejsmiczne o pozycji Moho. Jeżeli położenie LAB jest określone innymi metodami, pakiet może być wykorzystany do określania gęstości lub właściwości cieplnych litosfery i astenosfery. W przeciwieństwie do wcześniejszych metod, LABWA2015 używa pełnego równania przewodnictwa cieplnego. Omówiono także problem braku izostazji w niektórych regionach.

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne