IGFObrona rozprawy doktorskiej

Porównywanie symulacji numerycznych chmur kłębiasto-warstwowych z wynikami pomiarów in-situ

mgr Marta Kopeć

 

19 maja 2023 12:00, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy: dr Zbigniew Piotrowski (European Center For Medium Range Weather Forecasts Bonn, Germany)

Recenzenci:

prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. inż. Lech Łobocki (Politechnika Warszawska)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: język polski

Z pracą można się zapoznać w bibliotece Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i języku angielskim oraz recenzje rozprawy dostępne są na stronie internetowej Wydziału Fizyki pod adresem: https://www.fuw.edu.pl/praca-doktorska/event9278.html

Google Meet: https://meet.google.com/jpe-syho-unc


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne