IGFWydarzenie

Popularyzator Nauki 2021

Nauka w Polsce

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

10 września 2021 09:00

Rusza 17. edycja konkursu Popularyzator Nauki, w ramach którego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które popularyzują naukę wśród Polaków, pomagają innym zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka i przybliżają najnowsze wyniki badań. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września 2021 r. do godz. 23:59. Oceni je Kapituła, złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz serwisu Nauka w Polsce. Kapitule przewodzi prof. Michał Kleiber.

Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła wybierze laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie. Regulamin konkursu, zgłoszenia i więcej informacji na stronie:

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C88426%2Crusza-konkurs-popularyzator-nauki-2021.html

 


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne