IGFObrona rozprawy doktorskiej

Pomiary mikrofizyczne chmur z wykorzystaniem obrazowania cienia

mgr Moein Mohammadi

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

1 marca 2023 11:00, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

prof. dr hab. Witold Elsner (Politechnika Częstochowska);
dr hab. Piotr Korczyk, prof. ucz. (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk);
dr hab. Bogdan Rosa, prof. ucz. (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: język angielski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/moein-mohammadi.html


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne