IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Płyta podolska, saksońska, bałtycka i ewolucja poglądów na brzeg kratonu

prof. dr hab. Marek Grad

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

30 listopada 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Europa Centralna jest obszarem na którym spotykają się trzy wielkie w skali kontynentalnej jednostki tektoniczne: prekambryjski kraton Europy Wschodniej, waryscyjska platforma Europy Zachodniej i najmłodszy, orogen alpejski – Karpaty. Referencyjną strukturą w Europie Centralnej jest ostra krawędź kratonu Europy Wschodniej. Na obszarze Polski południowo-zachodniej wyznacza ją strefa Teisseyre'a-Tornquista (TTZ), która na północy kontynuuje się jako strefa Sorgenfreia-Tornquista (STZ). W trakcie seminarium przedstawiony będzie rys historyczny dotyczący badań tej strefy na przełomie XIX i XX wieku: A. Alth (1881), W. Teisseyre (1893, 1903), A. Schück (1899, 1902), W. Deecke (1906), A. Tornquist (1908, 1910, 1913). Współczesny obraz zilustrowany będzie strukturą skorupy ziemskiej, mapą głębokości granicy Moho, oraz mapami grawitacyjnymi, magnetycznymi i strumienia ciepła.

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne