IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach

dr hab. Piotr Środa, mgr inż. Monika Dec, mgr Julia Rewers

Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

 

25 stycznia 2019 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Dr hab. Piotr Środa, mgr inż. Monika Dec, mgr Julia Rewers (Instytut Geofizyki PAN, Warszawa) oraz grupa robocza: prof. M. Grad (2), mgr J. Grzyb (1), dr hab. T. Janik (1), dr M. Polkowski (2), mgr T. Skrzynik (1), dr M. Wilde-Piórko (3), mgr inż. D. Wójcik (1)

(1) - Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences; (2) - Institute of Geophysics, University of Warsaw;  (3) - Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw

 

W 2017 roku na obszarze Sudetów i przedgórza sudeckiego rozmieszczono 23 szerokopasmowe aparatury sejsmiczne. Celem eksperymentu są badania anizotropii i struktury górnego płaszcza w tym rejonie. Przedstawione zostaną założenia eksperymentu i uzyskane do tej pory dane sejsmiczne.

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne