IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Osuwiska i eksperymentalne badanie stabilności sypkiej warstwy (cz. 1)

prof. dr hab. Leszek Czechowski

Zakład Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN

 

17 lutego 2023 13:15, on-line

O osuwiskach o różnych cechach i na różnych ciałach niebieskich, fizyka stojąca za osuwiskami, rola wody i jej braku. Opis eksperymentów zachowania się warstwy sypkiego materiału nachylonej i poddanej zaburzeniom.

Linki do seminarium udostępni zainteresowanym prelegent (lczech@op.pl).


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne