IGFObrona rozprawy doktorskiej

Optimization of glass properties devoted to multi-thermal processes: Toward mid- infrared photonic components

mgr Xavier Forestier

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

9 maja 2024 09:00, on-line

Promotor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński

Recenzenci:

Dyscyplina naukowa / dziedzina nauki: Nauki fizyczne

Język obrony: angielski

Obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/xavier-forestier.html

Link do uczestnictwa w obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: rnd.fiz@uw.edu.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 08.00 w dniu 29-04-2024 r. do godz. 13.00 w dniu 08-05-2024 r.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne