IGFWykład otwarty

On the way to quantum ampere and quantum kilogram

prof. dr hab. Tomasz Dietl

Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda

 

18 grudnia 2023 11:00, ul. Pasteura 5, sala 0.06

W poniedziałek 18 grudnia 2023 r. o godz 11.00 w sali 0.06 odbędzie się Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda Wydziału Fizyki UW.

Wykład zatytułowany:

"On the way to quantum ampere and quantum kilogram"

wygłosi:
prof. dr hab. Tomasz Dietl
International Research Centre MagTop, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. Tomasz Dietl jest jednym z najbardziej rozpoznawanych polskich naukowców. Specjalizuje się w fizyce półprzewodników, zjawisk spinowych i materiałów magnetycznych; jest współtwórcą dziedziny określanej mianem spintroniki. Tendencją ostatnich dekad jest redefinicja jednostek Międzynarodowego Układu Jednostek Miar tak, aby jednostki miar odnosiły się do niezmiennych stałych fizycznych. (Np. zmieniona, obecnie obowiązująca definicja metra odnosi się do stałej fizycznej w postaci prędkości światła, a nie do wzorca przechowywanego w Sevres.) Podczas wykładu dowiemy się jaki wkład do nowych definicji podstawowych jednostek układu SI mogą mieć badania zjawisk spinowych w materii skondensowanej.

Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Organizatorzy zapraszają na nieformalne dyskusje przy kawie i ciastkach w holu przed salą 0.06. od godz. 10.30

Barbara Badełek
Jan Chwedeńczuk
Jan Kalinowski
Jan Suffczyński


On the way to quantum ampere and quantum kilogram

Tomasz Dietl
International Research Centre MagTop, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
dietl@MagTop.ifpan.edu.pl


In 2019, four of the seven SI base units specified in the International System of Quantities were redefined in terms of natural physical constants rather than human artifacts such as the standard kilogram. In particular, the kilogram and ampere are now defined by setting exact numerical values for the Planck constant h and the elementary electric charge e. That redefinition was prompted by the existence of the Josephson and quantum Hall effects, making us possible to connect directly quantum fundamental constants h and e to the lab practice.
In the talk, I will present recent progress in fabricating resistance quantum Hall standards working in magnetic fields low enough to allow for integration with superconducting Josephson junctions that constitute the voltage standard. Such an integrated device establishes the ampere standard and the kilogram standard via the Kibble balance. I will emphasize the role of dilute magnetic semiconductors and our experimental [1] and theoretical [2] contributions to the field of quantum Hall resistance standards.

[1] I. Yahniuk et al., npj Quant. Mater. 4 (2019) 13; arXiv:2111.07581 (2021).

[2] T. Dietl, Phys. Rev. Lett. 130 (2023) 086202; Phys. Rev. B 107 (2023) 085421.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne